გამოყენების წესები და პირობები

„გამატარე“- საზოგადოებაში არსებულ პრობლემას მარტივად გადაჭრის.

 

რეგისტრაციისთვის გასათვალისწინებელია შემდეგი:

რეგისტრაციის დროს მოწოდებული ინფომრაცია უნდა იყოს უტყუარი და თქვენი, თუ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება დაუდასტურებელი ან სხვა მომხმარებელი გამოთქვამს საკონტაქტო ინფორმაციაზე პრეტენზიას და დაადასტურებს მის კუთვნილებას თქვენი პროფილი გაუქმდება ან დაიბლოკება.
არ შეიძლება იყოს შეყვანილი უცენზურო ინფორმაცია რომელიც რამენაირად შეურაწყოფს სხვის ღირსებას ან რელიგიურ გრძნობებს.

სერვისის გამოყენების პირობები:

აპლიკაციაში წარმოდგენილი ნებისმიერი სერვისი გამოყენების დროს თქვენ თანხმდებით ელექტრონულ ხელშეკრულებაზე, ნებისმიერ შეთანხმება პირობა ანაზღაურებაზე და მიღებულ მომსახურებაზე იღებთ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ვალდებულებას.
საჭიროების შემთხვევაში გასაჯაროებული იქნება თქვენი საუბარი მომწოდებელთან და გაანალიზებული.

ჩვენ მიერ გამოყენებული ინფომრაცია:

აპლიკაციის გამოყენების დროს, აპლიკაციის სრულყოფილი მუშაობისთვის ვიყენებთ თქვენ პერსონალურ ინფორმაციას, მოწოდებული ინფორმაცია არ იქნება გადაცემული მესამე პირისთვის და სხვა კომერციული მიზნებისთვის გამოყენებული.

 

აპლიკაციაში რეგისტრაციით ადასტურებთ რომ ეთანხმებით ზემოთ მოცემულ წესებს და პირობებს.

შენ შეგიძლია გახდე რომელიმე სერვისის მიმწოდებელი